Kracht, explosiviteit, uithouding, techniek, motoriek en tactiek zijn skills en vaardigheden die waterpolo typeren. Waterpolo is zonder discussie de meest complete van alle Olympische sporten. KWK wil al deze specifieke skills en vaardigheden, maar ook alle hiermee verbonden kernwaarden, doorgeven aan zijn leden, hun ouders, familie, vrienden en supporters.

De kernwaarden van KWK zijn de volgende :

•             Teamspirit : het individu ontwikkelt zich maximaal en veelzijdig maar het team, de teammaten en de teamsfeer hebben altijd voorrang op het individu.

•             Ambitie : luisteren, leren, trainen, werken, spelen en plezier maken hebben één doel : top speler worden in onze sport

•             Discipline: waterpolo is een ultra-complete sport die een bijzondere discipline vereist, dit begint met veel goesting en passie, en resulteert in 101% engagement op training en nauwgezet de richtlijnen van de trainer opvolgen.

•             Respect: als speler, trainer, clublid en supporter hebben we respect voor de tegenstander en de scheidsrechter. Doorheen de KWK-clubgeschiedenis heeft de club dankzij de exemplarische houding van zijn vele topspelers enorm veel respect afgedwongen bij vriend en vijand door zijn hun knalprestaties en door zijn hun uitstraling van sportiviteit.  De club wil dit ook samen met de jonge generaties in stand houden. Only if we give respect, we deserve respect.

Doel : door te excelleren in het uitdragen van de bovenstaande waarden en door ons harder dan alle andere te bekwamen in de skills en vaardigheden van het waterpolo, ambiëren we permanent mee te draaien aan de top van het Belgisch Waterpolo en dit in elke categorie. Tenslotte wenst KWK dat alle spelers deze waarden niet enkel gebruiken om te presteren in hun sport maar ze tevens inzetten om uit te blinken in alle andere facetten van hun maatschappelijke en professionele ontwikkeling. 

Kwk stelt zijn sportief beleid en de clubstructuur af op de vooropgestelde missie, stuurt bij indien nodig en is luisterbereid naar constructieve suggesties van leden, ouders en sympathisanten. 

In elke leeftijdscategorie bepalen we de doelstellingen die we als club wensen te bereiken, en doen we er alles aan om onze clubleden te passioneren en mee te krijgen in ons verhaal.

Al deze clubinspanningen leiden tot één motto:

#oneteam